امروز :  
»   شنبه , 1 , شهريور , 1393 , 5:49 ب.ظ
»   Saturday , 23 , August , 2014 , 5:49 pm
plustemplate . best template designer for joomla - طراحی قالب جوملا - پیاده سازی سایت با جوملا

                                                       

درباره ی ما

     وب سايت شركت تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحيه چهار استان اصفهان به منظور تسهيل د رامور اعضاء و کاستن ازمراجعات عزیزان وهمچنين اطلاع رساني سريعتر و بهتر راه اندازي شده است .به منظور استفاده بهتر از كليه امكانات سايت لطفا در سايت عضو شويد .انتقادات وپیشنهادات سازنده ی شماراهنمای ماست

حاضرین در سایت
ما 5 مهمان آنلاین داریم

آخرین اطلاعات ازپروژه ی زاینده رود:سفیدکاری کامل 110واحددر10طبقه --کاشی کاری کامل 120واحددر10طبقه --سرامیک کف کامل 110واحددر10طبقه --سنگ بدنه لابی طبقات به میزان 95درصد-سنگ کف لابی طبقات به میزان 95درصد--شیب بندی وپلاستربه میزان 100درصد--ایزوگام سرویسها وتراسهابه میزان 99درصد--نمای تراس ها به میزان 92درصد--سنگ کف تراس هابه میزان 95درصد--نصب درب وپنجره آلومینیومی به میزان 88درصد--سنگ درپوش به میزان 92درصد--درب چوبی ورودی به میزان 100درصد--اجرای سنگ سفت به میزان 92درصد--نصب شیشه دوجداره به میزان 67درصد--سرامیک بدنه پارکینگ وانباری ها به میزان 100درصد--موزاییک کف انباریهابه میزان 100درصد--فریم درب انباریهابه میزان 100درصد--بلوکاژکف پارکینگهابه میزان 100درصد--سنگ کف پله وزیرپله وپاگردراه پله هابه میزان 100درصد--سنگ بدنه لابی همکف به میزان 85درصد--سنگ بدنه راه پله هابه میزان 100درصد--نصب پنجره راه پله هابه میزان 100درصد--ایزوگام بام وخرپشته به میزان 90درصد--نمای بدنه ی مسکونی به میزان 90درصد--انجام سنگ کف راهرو درطبقات90درصد--ریل گذاری کامل چاهکهای آسانسورها--ساخت پست برق وتجهیزکامل آن --سفیدراه پله هابه میزان 15درصد .انشاءالله باهمکاری پیمانکاروبه شرط تامین وجوه موردنیاز توسط اعضای محترم بتوانیم آنچه برای تقسیط وام بانکی باید انجام شودرا به موقع به اتمام برسانیم .

انتظارمی رود اعضای محترم برای جلوگیری ازرکودمجددپروژه که خسارت جبران ناپذیری به اعضاءواردخواهدکرد؛نسبت به انجام انچه به آن متعهدشده وقراردادامضاءکرده اند؛پایبندبوده وخدمتگزاران خوددرتعاونی مسکن را یاری نمایند. بدیهی است هیات مدیره تمام تلاش خودرابرای پیشرفت بهینه ومناسب پروژه به کارخواهدگرفت که مسلمااین تازمانی ادامه می یابدکه واریزی اعضاءدرزمان مقررانجام شود.

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 19:50)

 
آخرین ها

1-باتوجه به اینکه از22تا31شهریورماه 93انتخاب واحددرپروژه ی زاینده رود انجام خواهدشدولازمه ی انتخاب تسویه حساب باحسابداری تعاونی مسکن می باشد،لازم است اعضای محترم حداکثرتاتاریخ 06/06/1393وضعیت بدهی خودرا مشخص نمایندتابتواننددرلیست انتخاب قرارگیرند.ضمناآخرین زمان محاسبه ی امتیازبرای واریزی های اعضاءدرپروژه ی زاینده رود13شهریورماه 1393می باشدوبعدازاین تاریخ ،سیستم امتیازبندی بسته خواهدشد.لذاچنانچه واریزی ازقبل داشته ایدوهنوز فیش آنرابه امور مالی تحویل نداده ایدفقط تا13شهریورامتیازآنهامحاسبه می شودوارائه ی هرفیشی بعدازاین تاریخ بدون احتساب امتیاز به حساب شما افزوده می شود.ازهمکاری وهمراهی بسیاری ازعزیزان که تااین مرحله همیشه پشتیبان وحامی خدمتگزاران خوددرهیات مدیره بوده اند،سپاسگزاری وتشکرمی شود.

2-مشارکت کنندگان عزیزپروژه ی زاینده رودبه اطلاع می رساندصورتجلسه ی آخرین مجمع عمومی پروژه وهمچنین لیست هزینه های انجام شده توسط تعاونی مسکن درخارج ازقراردادنازک کاری ازابتدای عملیات نازک کاری تاتاریخ25/02/1393 دربخش پروژه هاوسپس درقسمت پروژه های درحال ساخت برای مطالعه وبهره برداری آماده شده است .همچنین عزیزان عضو پروژه ی چمران نیزمی توانندازپیشرفت فیزیکی عملیات نازک کاری درهمین قسمت مطلع شوند. همچنین باتوجه به مصوبه ی هیات مدیره  واستنادبه اساسنامه ی تعاونی مسکن وباتوجه به عدم انجام تعهدات مالی 2نفرازاعضای 2پروژه ی زاینده رودوچمران ،قیمت کارشناسی 2واحدی که براساس امتیازبندی به این افرادتعلق می گرفت درهمان قسمت مشخص ودرمعرض دید شما قرارگرفته که درپروژه زاینده رودواحد2خوابه ودرپروژه چمران واحد3خوابه موردنظرمی باشدو  دراین رابطه اولویت خرید دردرجه ی اول بامشارکت کنندگان هرپروژه است .

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 19:42)

 

 همکاران گرامی ؛پیمانکاران واعضای محترم پروژه های مختلف ضمن آرزوی سعادت وسربلندی برای شما خواهشمنداست اطلاعات مربوط به تشکیل ویالغوهرگونه جلسه ؛وضعیت پروژه ها، واریزی وجه به حسابهای شرکت ،هماهنگی برای اجرای فعالیتی خاص  و...را فقط ازطریق دفتر ویاسایت تعاونی مسکن آموزش وپرورش ناحیه 4  کسب نمایید. این تعاونی مطالب هیچ وبلاگ ویاسایت دیگر دررابطه با فعالیتهای پروژه های مختلف  خودراتایید نمی کند.  

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 13 مرداد 1393 ساعت 17:41)

 

           اسامي اعضای جدید هيأت مديره :

 1)سیدمحمد موسوی ( رئيس هيأت مديره )

 2)  حمید کاوه ( نایب رئيس )

3 )   زهرا  صادقیان (منشی )

4 )علیرضا  امیری احمدی  (عضو)

5)  منوچهر سرلکی (عضو)

    اسامي بازرسان :

1-  مهندس علی شاه جوان

2- اصغر مباشریان

3-  مهناز  دانشور

مدیرعامل :

علیرضا  امیری احمدی

ضمن تشکروقدردانی اززحمات تمام عزیزانی که قبلا درسمتهای مختلف درخدمت اعضای محترم بوده اند.

مسوول امورمالی:                                   

   خانم   محمدیان نژاد

همکارامورمالی:

خانم مؤیدیان

مسوول اموردفتری:

خانم عمادی

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 13 مرداد 1393 ساعت 17:43)

 
آخرین ها

   معلمﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ ، ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ 

ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ:ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ | ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ

ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ | ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ

ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﮔﻔﺖ: ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ، ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲﭼﻲ ؟ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ؟!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺁﺧﺮﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭمی کند؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻦﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺮ و ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻢ . ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ، ﻫﻤﻴﻦ؟!ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ می کردی . ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ!
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ | ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ                                      

                                                 

آخرین بروزرسانی (یکشنبه, 25 خرداد 1393 ساعت 15:20)

ادامه مطلب...

 
مطالب بیشتر...
اوقات شرعی

آمار بازدید کنندگان
mod_vvisit_counterامروز65
mod_vvisit_counterدیروز48
mod_vvisit_counterاین هفته388
mod_vvisit_counterاین ماه1450
mod_vvisit_counterکل بازدیدها72692